Umhverfissjóðurinn, The Icelandic Wildlife Fund (IWF) var stofnaður 2017 . Megin áhersla sjóðsins er náttúruvernd og umhverfismál, þar með talið að standa vörð um villta íslenska laxastofninn, sjóbleikju, sjóbirting og aðra ferskvatntsfiska í ám og vötnum Íslands.

Stofnendur IWF voru Ingólfur Ásgeirsson flugstjóri og Lilja R. Einarsdóttir framkvæmdastjóri, en þau leiða breiðan hóp fólks með fjölbreyttan bakgrunn sem á það sameiginlegt að vilja slá skjaldborg um íslenska náttúru.

Náttúra og umhverfisgæði Íslands standa frammi fyrir mikilli ógn af hálfu fyrirtækja sem hyggjast hefja stórfellt fiskeldi eða stórauka við núverandi sjókvíaeldi við strendur landsins. Þar á meðal eru norsk stórfyrirtæki sem hafa valdið miklum umhverfisspjöllum víða um heim. Þessi fyrirtæki eyða háum fjárhæðum í ágenga hagsmunagæslu og þrýsting á stjórnvöld í héraði og á landsvísu. Það verður að spyrna þar við fótum og halda uppi vörnum fyrir umhverfi og lífríki landsins.

IWF er grasrótarstofnun og er ekki rekin í ágóðaskyni (non-profit). Sjóðurinn stundar ekki atvinnurekstur og aflar sér fjármuna til verkefna með frjálsum framlögum frá einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum. Hann er sjálfseignarstofnun og starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

IWF ver þeim fjármunum sem safnast í verkefni sem liggja fyrir hverju sinni og samræmast markmiðum sjóðsins. Í því sambandi má nefna rekstur þessarar vefsíðu, Facebooksíðu sjóðsins og gerð ýmiss konar kynningarefnis, fræðslu og upplýsingagjöf.

Ritstjórn vefsíðu og ábyrgðamaður: Jón Kaldal

Stjórn sjóðsins er þannig skipuð: Freyr Frostason, formaður, Arndís Kristjánsdóttir, Haraldur Eiríksson, Inga Lind Karlsdóttir og Hrefna Sætran. Varamenn eru Lilja Einarsdóttir, Ragna Sif Þórsdóttir og Örn Kjartansson.
Ingólfur Ásgeirsson er framkvæmdastjóri.

Upplýsingar um Íslenska náttúruverndarsjóðinn The Icelandic Wildlife Fund:

Icelandic Wildlife Fund
Kt: 680417-0320
Heimilisfang: Brekkustígur 3a, 101 Reykjavík
Netfang: info@iwf.is